Kan jeg få ferie udover 4 uger udbetalt, når jeg er i arbejde?

Har du optjent mere end 4 ugers ferie med løn eller feriepenge, kan du få ferien udover 4 uger udbetalt uden at holde den. Udbetalingen kan ske på 2 forskellige tidspunkter, når du er i arbejde:

  • efter ferieårets udløb den 31. august.
  • efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Du kan få den 5. ferieuge udbetalt, selvom du ikke har holdt 4 ugers ferie først. 

Udbetaling efter ferieåret

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver få ferie udover 4 uger udbetalt allerede, når ferieåret slutter den 31. august. Har du ikke været ansat fuld tid i hele ferieåret hos din arbejdsgiver, skal du skriftlig bekræfte, at der er tale om ferie udover 4 uger (20 dage).

Søger du om at få ferien udbetalt, skal du dog være opmærksom på, at der vil ske modregning i dine feriedage, hvis du i ferieåret har fået offentlige ydelser - medmindre du har en feriehindring. Derfor skal du skrive under på, om du har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

Du skal udfylde Feriekontos attest, som du finder her. Har du ikke fået offentlige ydelser, giver du attesten til din arbejdsgiver. Har du modtaget offentlig ydelser, skal Feriekonto have attesten, fordi Feriekonto skal undersøge og afgøre, om du kan få dine feriepenge udbetalt.

Feriekonto skal have attesten senest den 30. september efter ferieafholdelsesperioden.

Holder du ferie med feriepenge, træder Feriekonto i stedet for din arbejdsgiver.

Udbetaling efter ferieafholdelsesperioden

Når ferieafholdelsesperioden er gået skal din arbejdsgiver udbetale ferie udover 4 uger, hvis du har været ansat fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden.

Har du ikke været ansat fuld tid, og/eller har du fået offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, gælder der de samme regler om modregning og en skriftlig erklæring som beskrevet ovenfor under ferieåret. 

Feriepengene skal udbetales senest den 30. marts efter ferieafholdelsesperioden, medmindre der er en rimelig grund til, at det ikke kan ske, som fx hvis du mangler at aflevere erklæringen om offentlige ydelser.

Småbeløb

Har du højst 5.000 kr. brutto til gode hos din arbejdsgiver eller 3.000 kr. netto hos Feriekonto, og drejer feriepengene sig om ferie ud over 4 uger, skal feriepengene automatisk udbetales efter ferieafholdelsesperioden.

Drejer dine feriepenge sig kun delvist om optjent ferie udover 4 uger, bliver feriepengene kun udbetalt, hvis de samlet set ikke overstiger beløbsgrænsen. Har du fx 8.000 kr. til gode til 2 ugers ferie, må der ikke ske automatisk udbetaling af den ene uge (svarende til 4.000 kr.), selv om denne ene uge er ferie udover 4 uger. Har du fået offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, sker der ingen modregning.

Feriepenge indbetalt til Feriekonto

Er dine feriepenge indbetalt til Feriekonto, søger du Feriekonto om udbetaling af ferie udover 4 uger. 

Feriekonto udbetaler dog ferien automatisk, hvis du har arbejdet fuld tid i hele ferieåret.

Reglerne kan fraviges

Reglerne kan fraviges i en kollektiv overenskomst, tiltrædelses- eller virksomhedsoverenskomst, samt en lokalaftale indgået indenfor rammerne i de nævnte aftaler. 

Der kan også indgås lokalaftaler på arbejdspladser uden overenskomst, hvis lokalaftalen er godkendt af den mest repræsentative fagforening i Danmark indenfor jeres faggruppe

Overføre til nyt ferieår

Du har også mulighed for at overføre ferie udover 4 uger, når du er i arbejde. Se mere om reglerne for at overføre ferie her.

Fratrådt

Stopper du i dit arbejde eller forlader arbejdsmarked, er der også forskellige muligheder for at få ferie udbetalt.

Feriedagpenge

Bemærk, at der gælder andre regler for feriedagpenge. Kontakt os, hvis du vil vide mere, eller læs om reglerne for feriedagpenge på vores hjemmeside

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket