Kan jeg få den 5. ferieuge udbetalt, når ferieåret stopper den 31. august?

Du skal holde minimum 4 ugers ferie hvert år, hvis du har optjent feriedage til det. Ferie derudover (5. ferieuge) kan du få udbetalt på 2 forskellige tidspunkter:

  • efter ferieårets udløb den 31. august.
  • efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Udbetaling efter ferieåret

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver få den 5. ferieuge udbetalt allerede, når ferieåret slutter den 31. august.

Søger du om at få den 5. ferieuge udbetalt, skal du dog være opmærksom på, at der vil ske modregning i dine feriedage, hvis du i ferieåret har fået offentlige ydelser, som fx kontanthjælp, dagpenge fra a-kassen eller efterløn.

Har du ikke været ansat fuld tid i hele ferieåret hos din arbejdsgiver, skal du skriftlig bekræfte, at der er tale om ferie udover 20 dage, og at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret.

Udbetaling efter ferieafholdelsesperioden

Når ferieafholdelsesperioden er gået skal din arbejdsgiver udbetale ferie udover 4 uger, hvis du har været ansat fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden.

Har du ikke været ansat fuld tid, og/eller har du fået offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, gælder der de samme regler om modregning og en skriftlig erklæring som beskrevet ovenfor under ferieåret. 

Feriepenge indbetalt til Feriekonto

Er dine feriepenge indbetalt til Feriekonto, søger du Feriekonto om udbetaling af din 5. ferieuge.

Overføre til nyt ferieår

Du har også mulighed for at overføre den 5. ferieuge til den nye ferieafholdelsesperiode. Se mere om reglerne for at overføre ferie her.