Arbejdsskader syltes trods afgørelse i Ankestyrelsen

31. oktober 2019

Arbejdsskadekonsulenter i Det Faglige Hus er frustrerede på medlemmernes vegne over lang ventetid på behandlingen af hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Et medlem har måttet gå fra sit hus, mens hans sag har ligget ubehandlet hen.

Når Ankestyrelsen konstaterer fejl i en klagesag og kræver en sag vurderet på ny, har de fleste en forventning om, at den pågældende myndighed eller kommune inden for kort tid har sagen på dagsordenen igen.

Sådan foregår det også som oftest. Undtagelsen er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der har en sagsbehandlingstid på op til 2 - 3 år, før de ”har tid” til at træffe en ny afgørelse i sagen. Når AES så endelig tager fat på de sager, som er underkendt i Ankestyrelsen, er de lægelige oplysninger typisk forældede, hvorfor den skadelidte skal starte helt forfra.

Vores arbejdsskadekonsulenter har adskillelige gange gjort opmærksom på de uacceptable sagsbehandlingstider både til kontaktpersoner i AES og på interessentmøder hos AES, men det har desværre ikke hjulpet.  

Ankestyrelsen bør tages alvorlig

”Vi ved godt, at medarbejderne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er pressede, men vi taler om alt for lange ventetider i sager, der altså er blevet yderligere forsinket, fordi AES har fejlvurderet sagen. Afgørelser fra Ankestyrelsen bør tages alvorligt, og AES bør reagere hurtigere. Det kan ikke være rigtigt, at sagen igen skal nederst i bunken,” siger arbejdsskadekonsulenterne Karin Ohrt og Bianca M. Nielsen fra Det Faglige Hus og tilføjer:

”Forestil dig, at en kommune lader en sygedagpengesag ligge i et år eller tre, efter at Ankestyrelsen har konstateret, at der er begået fejl og hjemviser sagen til kommunen med henblik på en revurdering.”

Karin Ohrt og Bianca M. Nielsen har selv et par af de mange sager i Det Faglige Hus’ Team Arbejdsskade, hvor et medlem har fået medhold i Ankestyrelsen, men hvor AES forventer, at der vil gå et år eller mere, før sagen bliver revurderet.

I flere af sagerne er der tale om medlemmer, som er kommet til skade for 5-10 år siden, men som altså stadig mangler klarhed over erstatningens størrelse og dermed deres fremtidige økonomi.

10 års ventetid for Kim og Tim

Både 50-årige Kim Kristensen fra Hvidovre og 36-årige Tim Henriksen fra Holbæk kom til skade i 2010. Begge har også netop fået besked på, at der vil gå op til et år mere, før AES behandler deres hjemviste sag.

”For mit vedkommende vil der så gå over 2 år, efter at sagen blev hjemvist fra Ankestyrelsen, og det er nu over 5 år siden, vi anmodede om genoptagelse af sagen. Jeg knuste mit knæ ved et fald på en trappe, og selv om det var et kompliceret brud, burde skaden rent erstatningsmæssigt være forholdsvis enkel. Ankestyrelsens afgørelse var i hvert fald ikke til at misforstå," siger Kim Kristensen, der både i 2010 og nu er ansat i Silvan, men på nedsat tid.

”Men jeg ved ikke, hvor længe knæet holder, og hvor længe jeg i det hele taget kan arbejde. Så har man altså brug for klar besked, hvor man står rent økonomisk. Jeg forstår ikke, at det skal tage så lang tid. I brevet fra AES, hvor de udsatte afgørelsen med yderligere ét år, skrev de, at de tog de ældste sager først. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor længe andre sager så har ligget,” siger han.

Tim måtte gå fra huset

Tim Henriksen fik ødelagt sin tommelfinger, mens han arbejdede som VVS-mand og kan ikke længere holde på sit værktøj. Han arbejder som ufaglært altmuligmand med skånehensyn i et byggefirma:

”Det er til en helt anden løn end den, som jeg havde som VVS-mand. Mens dette her har stået på, har vi også måtte gå fra huset med et tab. Gælden er i mellemtiden vokset til det dobbelte, fordi jeg ikke kan afdrage. Min sag bliver tidligst afgjort om et år, og før det sker, kan jeg ikke få ryddet op i gælden. Min situation påvirker hele min familie og vores tilværelse, og jeg føler, at AES holder mig for nar,” siger Tim Henriksen.