Det Faglige Hus ender i plus på 21 mio. kr.

19. marts 2018

Både fagforeninger og a-kassen i Det Faglige Hus fortsætter den sunde kurs. Medlemmernes positive respons på årets generalforsamlinger bekræfter, at man sagtens kan have både høj service og en fornuftig økonomi.

Fagforeninger og a-kasse i Det Faglige Hus landede sidste år et samlet overskud på 20,9 millioner kr. mod 28,5 millioner kr. 2016. Selv om resultatet er noget lavere end året før, betegnes det som tilfredsstillende.

- Vores medlemstal voksede med 12.600 medlemmer netto, men eftersom nye medlemmer ved indmeldelse i fagforening og a-kasse er kontingentfrie i fagforeningen det første halve år, slår vores vækst først igennem i disse regnskaber her fra 2018, siger adm. direktør i Det Faglige Hus, Brian Elsted Hansen.

Service og solid faglig hjælp

Medlemstilgangen i 2017 og nu også 2018 overgår alle forventninger, og selvom der både sidste år og i år investeres ekstra i medlemshvervning og medlemspleje, følger den økonomiske udvikling den model, som ledelse og hovedbestyrelser udarbejdede for efterhånden adskillige år siden.

- Foreningerne i Det Faglige Hus er ikke skabt for at tjene penge, men for at give medlemmerne en ordentlig service og solid faglig hjælp. Vi sørger for at øge foreningernes egenkapital i takt med medlemsvæksten, så er vi klædt på til uforudsete poster, siger landsformand Johnny Nim og tilføjer:

Det Faglige Hus er godt rustet

- For eksempel ansatte vi i forbindelse med den nye dagpengereform sidste sommer mange nye medarbejdere i a-kassen for at sikre, at vores ledige medlemmer får deres penge til tiden. Ligeledes har vi for 3. år i træk sænket kontingentet til a-kassen med 1 kr. pr. måned, hvilket beløber sig til en mindre indtægt på i alt 4,5 millioner kr. årligt. Men det er da dejligt at kunne sænke kontingentet samtidig med, at andre a-kasser må ty til stigninger.

Johnny Nim understreger, at også fagforeningerne er godt rustet til økonomiske udfordringer, for eksempel hvis der kommer en konflikt, og nogle af Det Faglige Hus’ medlemmer forhindres i at passe deres arbejde og søger om konfliktstøtte svarende til højeste dagpengesats hos os.

400 ansatte i organisationen

Alle regnskaber er godkendt uden bemærkninger i de respektive hovedbestyrelser, og de er efterfølgende lagt frem for medlemmerne på generalforsamlinger og årsmøder i Hovedstaden, Ringsted, Aalborg og Esbjerg.

- Vi oplevede, at der blandt medlemmerne rundt om i landet er stor tilfredshed med den måde, som vi gør tingene på, og at de synes godt om, at vi i Det Faglige Hus har styr på økonomien. Deres respons bekræfter, at man sagtens kan opretholde et højt serviceniveau og samtidig skabe et fornuftigt regnskabsresultat, siger adm. direktør Brian Elsted Hansen.

Det Faglige Hus oplever en massiv medlemsvækst i øjeblikket og har netop rundet 134.000 medlemmer. Der ansættes også nye medarbejdere hele tiden i alle afdelinger, og antallet af medarbejdere i organisationen steg i 2017 fra 310 til ca. 400.