Forhøjet ferietillæg i overgangsperioden til den nye ferielov

2. juli 2021

Har du i perioden 01.09.19-31.08.20 optjent ferie med løn, kan du have ferietillæg til gode, hvis dit ferietillæg er højere end 1%. Det fremgår af en ny kendelse den 14. juni 2021. Vi hjælper dig med at tjekke dine rettigheder.

Hvem får ferietillæg?

Når du holder ferie, kan du enten få udbetalt 12,5% i feriegodtgørelse eller din sædvanlige løn. Får du løn under din ferie, skal du også have et særligt ferietillæg på 1%.

1% ferietillæg indefryses

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov skulle ferie optjent i perioden 01.09.19-31.08.20 indefryses i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Feriepengene skal beregnes på samme måde, som hvis du fratræder et job, hvor du har ret til 12,5% af din løn. Ferietillægget på 1% er inkluderet i de 12,5%, og derfor har du ikke krav på at få den ene procent udbetalt i overgangsperioden.

Forhøjet ferietillæg kan udbetales

Hvis du har aftalt et højere ferietillæg end ferielovens 1%, kan du have ret til at få det udbetalt i indefrysningsperioden, siger en ny kendelse, der er truffet, hvor det var aftalt i en overenskomst, at ferietillægget var forhøjet.

Et højere ferietillæg kan også fremgå i din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog.

Er du fratrådt i indefrysningsperioden (01.09.19-31.08.20), kan der dog gælde andre regler, fx fordi det fremgår af nogle aftaler, at det forhøjede ferietillæg ikke udbetales, hvis du fratræder.

Lad os tjekke dine rettigheder

Du bør lade os tjekke dit ferietillæg, hvis du i overgangsperioden 01.09.19-31.08.20:

  • har været ansat med løn under din ferie.
  • har aftalt et ferietillæg udover 1%.

Ønsker du, at vi skal tjekke, om du mangler at få dit forhøjede ferietillæg, så send os gerne en kopi af:

  • din ansættelseskontrakt.
  • jeres personalehåndbog, hvis ferietillægget er nævnt heri.
  • lønsedler for perioden 01.08.19-31.08.20.

Du kan sende dit materiale i MIT detfagligehus eller kontakte os på Faglig hotline.

Få også din gamle sag kontrolleret

Har du tidligere haft en sag hos os og fået beregnet dine feriepenge i overgangsperioden, så kan du få din sag åbnet til kontrol, hvis du kontakter os på Faglig hotline.