Konkurrence om isbar gør ikke syge raske

2. juli 2019

En konkurrence om at nedbringe antallet af sygemeldte borgere i Helsingør Kommune er udtryk for manglende dømmekraft hos ledelsen, og vi tager stærk afstand fra alt, hvad der minder om resultatløn inden for det sociale område. 

I Helsingør Kommune blev sagsbehandlerne lovet en isbar, hvis de kunne nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge. Vi mener, at ledelsen har udvist manglende dømmekraft i denne sag, og vi er tilfredse med, at konkurrencen er blevet stoppet.  

”Konkurrencer og forskellige former for resultatløn kan ikke undgå at sætte sit præg på sagsbehandlingen og give dårlige afgørelser,” fortæller socialrådgiver i Det Faglige Hus, Lennard Thomsen.

Læs også om kommune, der skal forklare revalideringsstop.

Han påpeger, at Det Faglige Hus i forvejen oplever mange ukorrekte afgørelser i kommunerne, hvor borgerne kommer i klemme. Det drejer sig både om afgørelser inden for sygedagpenge, fleksjob, revalidering, ressourceforløb m.m. Det Faglige Hus har i øjeblikket også et par sager hos Helsingør Kommune.

Mangelfuld sagsbehandling i kommunerne

”Når vi klager over afgørelser, og en kommune fastholder afgørelsen, bliver sagen behandlet i Ankestyrelsen. Vi får i en stor del af sagerne medhold, eller sagen bliver hjemvist til fornyet behandling.

Læs også om Keld, der blev snydt for 3.500 kr. om måneden i flekslønstilskud.

Dette viser noget om, at kommunernes sagsbehandling kunne være bedre, og eksemplet med isbaren viser desværre tydeligt, at nogle kommuner vægter måltal højere end den bedste faglige hjælp,” siger socialrådgiver i Det Faglige Hus, Lennard Thomsen.  

Vi hjælper dig med din sag

Det er vigtigt, at sygemeldte bliver behandlet ordentligt og får den ydelse, de har ret til. Det kan vores Social Team være med til at sikre.

Kontakt os på tlf. 7610 9305, hvis du har spørgsmål om sygedagpenge, revalidering, fleksjob eller lignende.