Skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. pga. coronakrisen

8. september 2020

Dagpenge og efterløn

Hvis du har fået dagpenge eller efterløn for april 2020, vil du i løbet af oktober få udbetalt et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. Udbetalingen sker som et led i aftalen om genopretning af dansk økonomi under corona.

Det er en betingelse for at få tilskuddet udbetalt, at du har en NemKonto.

Hvornår?

ATP udbetaler automatisk tilskuddet til dig i løbet af oktober, hvis du har modtaget dagpenge eller efterløn for hele eller en del af april 2020. Du skal altså ikke gøre noget.

Skattefrit

Engangstilskuddet har ikke betydning for dine dagpenge eller efterløn, og du skal ikke opgive det på din forskudsopgørelse.

Offentlige ydelser

Får du fx pensionførtidspensionseniorpension,
sygedagpengefleksløntilskud, ledighedsydelse, revalideringsydelse, kontanthjælp eller SU, vil du også få udbetalt 1.000 kr. senest i oktober 2020. Tilskuddet vil ikke blive modregnet i din ydelse.

Læs mere på borger.dk

Du kan læse mere om udbetaling af tilskuddet på borger.dk.

Hvis du ikke har fået tilskuddet udbetalt den 1. november

Hvis du ikke har fået udbetalt engangstilskuddet den 1. november, og du mener, at du har ret til det, kan du søge om det.

Ansøgningen vil være tilgængelig på www.borger.dk/engangstilskud fra den 1. november 2020. Du skal via din udbetalingsspecifikation dokumentere, at du har modtaget dagpenge eller efterløn for april 2020, og at du har en NemKonto.