Dagsorden til generalforsamling i Det Faglige hus - A-kasse

Generalforsamling i Det Faglige Hus - A-kasse afholdes hvert år i marts.

§5. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden, i hvilken følgende punkter skal medtages.


1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Beretning ved regionsformanden

4. Beretning ved forretningsudvalget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af regionsformand

7. Valg af regionsnæstformand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen

9. Eventuelt

Hent mønstervedtægter for Det Faglige Hus - A-kasse