Nye regler om pause i dagpengeforbruget

21. januar 2021

Folketinget har vedtaget, at der i perioden 01.01.21 – 30.06.21 skal gælde særlige regler for dit forbrug af dagpenge og supplerende dagpenge og karens pga. corona-situationen. 

Opdateret 12. maj 2021

Dit dagpengeforbrug sættes på pause

Du vil ikke forbruge af din 2-årige dagpengeperiode i perioden 01.01.21 – 30.06.21. 

Du får altså som ledig op til 6 måneders ekstra dagpenge, da det er svært af finde arbejde under corona-krisen.

Hvis du er nyledig og får en ny 2-årig dagpengeret den 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj eller 1. juni 2021 begynder du først at forbruge af din 2-årige dagpengeret fra den 1. juli og frem. Du får altså op til 6 måneders ekstra dagpengeret afhængig af, hvornår du bliver ledig.

Hvis du allerede er ledig og modtager dagpenge i ovennævnte periode, vil du stå med samme forbrug den 1. juli, som du stod med før den 1. januar. Det vil sige, at udbetalinger for januar, februar, marts, april, maj og juni ikke forbruger af din dagpengeperiode. 

De feriedagpenge, som du får udbetalt for samme periode, forbruger heller ikke af din dagpengeperiode på 2 år. 

Hvis du er i hel eller delvis beskæftigelse i perioden 01.01.21 - 30.06.21, optjener du fortsat timer til en ny dagpengeret eller forlængelse af dagpengeretten.

Du kan ikke opbruge retten til dagpenge i perioden 01.01.21 – 30.06.21.

Supplerende dagpenge

De nye regler betyder også, at du ikke forbruger af din ret til 30 ugers supplerende dagpenge.

Hvis du allerede er ledig og modtager supplerende dagpenge i ovennævnte periode, vil du som udgangspunkt stå med samme forbrug den 28. juni, som du stod med før den 1. januar. Det vil sige, at udbetalinger for uge 53 - 25 ikke forbruger af din dagpengeperiode. 

Hvis du er i hel eller delvis beskæftigelse i ovennævnte periode, optjener du fortsat timer til en ny ret eller forlængelse af retten til supplerende dagpenge.

Du kan ikke opbruge retten til supplerende dagpenge i uge 53 – uge 25.

Ingen karens

I perioden 01.01.21 - 30.06.21 bortfalder karens også. Det vil sige, at du ikke vil blive trukket for et beløb svarende til 1 dags dagpenge i denne periode, og at 4-månedersperioden, som vi normalt skal opgøre karensen på baggrund af, sættes på pause.

På samme måde kan du også undgå en ny karens efter den 1. juli, hvis du optjener timer ved at arbejde i perioden 01.01.21-30.06.21. Det betyder, at 4-måneders-perioden, som vi normalt opgør arbejdstimer inden for, reelt forlænges med op til 6 ekstra måneder.

Hvis du har meldt dig ud af a-kassen

Hvis du har meldt dig ud af a-kassen i perioderne 01.01.21 – 19.01.21 eller 01.03.21 - 22.03.21 eller 01.05.21-14.05.21 er det vigtigt, at du hurtigst muligt melder dig ind igen. Det er en betingelse, at du er medlem af a-kassen for at være omfattet af de nye regler i perioden.

Da du ikke kan opbruge retten til dagpenge eller supplerende dagpenge i de ovennævnte perioder, anbefaler vi dig, at du hurtigst muligt melder dig ind i a-kassen igen, hvis du har meldt dig ud, fordi du har opbrugt din dagpengeret.

G-dage bortfalder ved hjemsendelse og arbejdsfordeling i perioden 19.01.21 - 18.03.21

Du vil ikke få G-dage ved hjemsendelser og ordinære arbejdsfordelinger, som starter i perioden 19.01.21 – 18.03.21. Din arbejdsgiver har altså ikke pligt til at betale G-dage. Du vil i stedet for få dagpenge.

Hvis din arbejdsgiver alligevel udbetaler G-dage til dig, selvom han ikke har pligt til det, skal du kontakte din arbejdsgiver og få afklaret, om han ønsker G-dagene tilbagebetalt.

Ingen regel om mindsteudbetaling, når du er hjemsendt eller på arbejdsfordeling

Reglen om mindsteudbetaling, som betyder, at du kun kan få udbetalt dagpenge, hvis udbetalingen i en måned udgør mindst 14,8 timer som fuldtidsforsikret, gælder ikke i perioden 19.01.21 – 18.03.21, hvis du er hjemsendt eller omfattet af en arbejdsfordeling og skal have dagpenge i stedet for G-dage.

Det vil sige, at hvis du bliver hjemsendt eller omfattet af en arbejdsfordeling i slutningen af en måned, kan du få udbetalt dagpenge i stedet for G-dage for de første par dages ledighed, selvom du i løbet af måneden har arbejdet mere end 145,53 timer.

Tællere på jobnet kan vise forkert

Da dagpengeforbruget, herunder det supplerende dagpengeforbrug, er sat på pause, kan der være problemer med visningen af dit forbrug på jobnet.dk i perioden. Uanset hvad dagpengetælleren på jobnet.dk viser, kan du være sikker på, at du vil stå med samme forbrug den 1. juli (28. juni ved supplerende dagpenge), som du gjorde forud for den 1. januar 2021.

Skattefri præmie

Hvis du har udskudt din overgang til efterløn og er ved at optjene timer til skattefri præmie, skal du være opmærksom på, at udbetaling af dagpenge i perioden 01.01.21 - 30.06.21 stadig medfører reduktion i den maksimalt mulige skattefri præmie.

2 måneders forlængelse påvirkes ikke

Der er ved de nye regler om pause i dagpengeforbruget sikret sammenhæng med reglerne om 2 måneders forlængelse af dagpengeretten pga. corona i perioden 01.11.20 - 31.10.21. Du mister altså ikke ved de nye regler retten til 2 måneders forlængelse, ligesom du ikke vil kunne opbruge din dagpengeret i perioden 01.11-20-30.06.21.

Mere info

Få svar på alle dine spørgsmål om corona, når du er ledig eller i arbejde.