A-kassen overtager samtaler med ledige fra jobcentret

11. oktober 2023

Hvis du bliver ledig efter årsskiftet, vil du få en tættere kontakt med a-kassen, da vi overtager en større del af samtalerne fra jobcentret. Vi beskriver de nye regler her.

A-kassen får ansvaret i de første 3 måneder

Vi overtager kontakten fra jobcentret i de første 3 måneder, du er ledig. Så du vil opleve et enklere kontaktforløb, da du som udgangspunkt kun skal forholde dig til én aktør.

De nye regler gælder for dig, hvis du bliver ledig og skal have dagpenge den 1. januar 2024 eller senere.

Overgangsgruppe

Er du startet på dagpenge inden den 1. januar 2024, kan du blive del af en overgangsgruppe, hvor du fortsætter dit forløb i jobcentret.

Færre samtaler og større fokus på jobsøgning

Antallet af samtaler bliver reduceret fra 9 til 6 samtaler de første 6 måneder. Vi holder 3 af disse samtaler i a-kassen.

De særlige samtaler hos os (fx cv-samtale, fællessamtale og rådighedssamtaler) forenkles, så der fremover kun er én slags obligatorisk samtale, der kaldes for ”jobsamtale”.

Ordet ”jobsamtale” kan virke forvirrende, da det jo ikke er en decideret jobsamtale, hvor du har mulighed for at få et job. Der er derimod tale om jobrettede samtaler, som skal sikre, at du kommer nærmere på et job.

Der vil altså være et klart fokus på job i samtalerne. Til den første jobsamtale udarbejder vi sammen ”Min Plan”, som beskriver den indsats, der skal bringe dig på vej til et varigt job, herunder mål for din jobsøgning.

Du vælger selv samtaleformen

Alle samtaler – bortset fra den første jobsamtale – kan som udgangspunkt holdes digitalt via Teams. Det betyder, at du selv kan vælge samtaleformen. Denne del trådte allerede i kraft den 22. marts 2023. Det kan du læse mere om her.

God overgang til jobcentret

Når du skal overgå til jobcentret efter de første 3 måneder, har du mulighed for at bede os om at deltage i den første jobsamtale i jobcentret (den 4. jobsamtale), så der kan ske en god overgang fra os til jobcentret.

Jobcentret kan bevilge et tilbud

Det er jobcentret, der har ansvaret for at bevilge tilbud i hele perioden, hvor du er ledig. Et tilbud kan fx være uddannelse, praktik eller løntilskud.

I de første 3 måneder, hvor vi har ansvaret for kontakten, kan vi bede jobcentret om, at de iværksætter et tilbud, hvis vi sammen med dig vurderer, at det vil være gavnligt. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket