Det Faglige Hus er rustet til nye udfordringer

16. marts 2022

Vi havde i 2021 et overskud på tilsammen 27,345 millioner kroner. Med en solid egenkapital er vi godt rustet til fremtidige udfordringer bl.a. som følge af krigen i Ukraine.

Foto: Landsformand Johnny Nim.

Medlemsvæksten er højere end nogensinde, og efter endnu et år med tilfredsstillende overskud, er vi rustet til nye kriser som følge af krigen i Ukraine, corona og næste års overenskomstforhandlinger i FH's private sektor.

De 3 fagforeninger under Det Faglige Hus havde sammen med a-kassen indtægter på i alt 360,6 millioner kroner og landede tilsammen et overskud på 27,345 millioner kr. fordelt med 1,9 millioner kr. i a-kassen og 25,7 millioner kr. i fagforeningerne.

Uændret kontingent på 13. år i træk

”Overskuddet er lidt mindre end i 2020, hvor vi også havde indtægter fra øvrige aktiviteter såsom ejendomsudvikling, så vi er godt tilfreds med resultatet. Vores fornemste opgave er jo ikke at tjene penge, men at sikre vores 182.000 medlemmer den bedst mulige hjælp og service i såvel fagforeninger og a-kasse,” siger landsformand Johnny Nim og tilføjer:

”Når vi samtidig er i stand til at køre med uændret kontingent i fagforeningerne for 13. år i træk og tilsvarende på 7. år har sænket administrationsbidraget i a-kassen med 1 kr. mere pr. måned, så er vi fortsat yderst konkurrencedygtige.”

Det er det lave kontingent, men også nuværende medlemmers gode anbefalinger, som er forklaringen på, at Det Faglige Hus sidste år havde en rekordhøj fremgang på 16.000 medlemmer. Men det stopper ikke her. Siden nytår, altså på 2 en halv måned, har der været en nettovækst på 5.600 medlemmer.

Organisationerne under Det Faglige Hus har oparbejdet en egenkapital på 248 millioner kr.

Rustet til nye udfordringer

”Vi er således godt klædt på til de fremtidige udfordringer på både den korte og lange bane. Ledigheden er den laveste nogensinde, men sanktionerne mod Rusland vil givetvis koste arbejdspladser herhjemme. Vi må også forudse, det vil koste nogle virksomheder livet, når de pr. 1. april skal indfri deres coronalån til staten. Især underholdnings- og oplevelsesbrancherne har været hårdt ramt af nedlukninger, og de voldsomme stigninger på naturgas og el gør ikke hverdagen lettere for erhvervslivet. Tværtimod,” siger Johnny Nim.

Flere ledige giver mere arbejde i a-kassen, mens fagforeningerne skal være klædt ordentlig på rent økonomisk, inden FH-forbundene næste år skal forhandle overenskomster på det private område:

”Vores medlemmer vil ikke være en del af evt. konflikt, men vi garanterer dem, at de får konfliktstøtte svarende til højeste dagpengesats, hvis de på grund af fysiske blokader eller andre forhold forhindres i at møde op og passe deres arbejde. Vi taler vel at mærke om støtte og ikke lån, der skal tilbagebetales, sådan som det er tilfældet i mange af de konfliktende forbund,” siger Johnny Nim.