Serviceorganisation frem for kamporganisation

Det Faglige Hus er en serviceorganisation og ikke en kamporganisation. Vi råder over de nødvendige kampskridt, hvis det er nødvendigt under forhandling af vores virksomhedsoverenskomster, men det har endnu ikke været nødvendigt at tage disse i brug.

Lønmodtagere er individualister

Vi vil konstant tilpasse os virkeligheden på arbejdsmarkedet og den yngre generation i erkendelse af, at lønmodtagere i højere grad er individualister, der selv vil have indflydelse på egne løn- og arbejdsvilkår. 

Når de traditionelle fagforbund strejker i forbindelse med overenskomstforhandlinger på de store områdeaftaler samt de overenskomstbærende forbunds mindre overenskomster eller lokalaftaler, kan vores medlemmer ikke formelt være en del af strejken, da vi i så fald ville pådrage os et ulovligt organisationsansvar. 

Vi anerkender dog, at vores medlemmer i nogle situationer forhindres i at arbejde på grund af eksempelvis blokade eller lockout. Disse medlemmer får udbetalt strejkegodtgørelse svarende til højeste dagpengesats. 

Social dumping og politiske partier 

Det Faglige Hus er med til at sikre, at social dumping ikke finder sted på det danske arbejdsmarked, og du kan som medlem i Det Faglige Hus være sikker på, at dit kontingent ikke bruges til at støtte politiske partier.

Staten skal forhindre social dumping

Det Faglige Hus har en klar holdning til begrebet social dumping. Det er medlemmerne, der ”ejer” fagforeningerne, og det er ikke hverken i deres eller samfundets interesse, at der kommer stærkt underbetalt arbejdskraft udefra og presser vores medlemmer på jobmuligheder og indkomst, samtidig med at det danske samfund går glip af skatteindtægter. 

Det er efter vores opfattelse dog ikke fagforeningerne, der skal håndhæve, at tingene går ordentlig for sig. I et retssamfund bør den slags opgaver udføres af de relevante myndigheder, Arbejdstilsynet, Politi og SKAT. Vores opgave som fagforening er at presse på for at få disse opgaver prioriteret højere frem for at begå selvtægt.

Vi støtter ikke politik

I Det Faglige Hus har vi en pragmatisk tilgang til det politiske arbejde i Folketinget, hvor vi søger kontakt til alle de politikere, som ønsker at diskutere konkrete, arbejdsmarkedspolitiske emner. Desuden afgiver vi høringssvar i forbindelse med Folketingets lovgivningsarbejde. Endvidere arbejder vi for lønmodtageres ret til at være medlem af den fagforening, som de selv ønsker.

Det forstår vi ved god service:

Bliv medlem i dag og spar

Spar op til 6.000 kr. om året på din fagforening og a-kasse. Få gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i a-kassen.

Jeg vil gerne vide mere

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7545 3577
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket