Fuld faglig tryghed helt til Højesteret

Fagforeningernes medlemmer serviceres fra Faglig hjælp og Retssager. Alle sager føres uden omkostninger for medlemmerne, der kun skal betale medlemskontingent.

Konstant 1.300 sager i gang

Faglig afdeling rådgiver medlemmerne om løn, ansættelsesvilkår, overenskomstbaserede og lovsikrede rettigheder. Alle sager begynder i Faglig afdeling, og de fleste sager afsluttes igen af de faglige konsulenter efter rådgivning og vurdering samt telefonisk/skriftlig dialog med arbejdsgiverne. Faglig afdeling har konstant 1.300 verserende sager.

Sager for landsret og Højesteret

Retssagsafdelingen overtager de sager fra Faglig afdeling, hvor der ikke umiddelbart har kunnet findes en løsning, og som derfor skal indbringes for domstolene. Flere af afdelingens advokater har møderet for landsret og én advokat har møderet for Højesteret.

100 retssager hvert år

Retssagsafdelingen afslutter hvert år omkring 100 sager ved domstolene, enten ved dom eller forlig. Afdelingen varetager endvidere medlemmernes arbejdsskadesager som partsrepræsentanter over for offentlige myndigheder og i erstatningssager mod eksempelvis forsikringsselskaber.

Social Team er enestående

Social Team er enestående i dansk fagbevægelse. Ingen andre organisationer har et så stærkt hold af socialrådgivere til at hjælpe medlemmerne i sociale sager. Alle sager med relation til sociallovgivninger behandles næsten udelukkende af socialrådgivere, der er tilknyttet Social Team.

Teamet opererer på tværs af organisationen og fungerer som rådgivere for alle medlemmer i Det Faglige Hus, uanset om de kun er medlemmer i a-kassen eller i en af fagforeningerne. Alle sager føres uden omkostninger for medlemmerne. Når man har betalt sit kontingent, har man gratis adgang til fuld hjælp fra faglige konsulenter og advokater.

Social Team repræsenterer medlemmerne ved møder med offentlige myndigheder i forbindelse med sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, pensionsforsikringssager, ansøgning om fleksjob og forhandling af løn i fleksjobbet, ansøgning om førtidspension, samt klager over afgørelser. Endvidere yder teamet råd og vejledning inden for den sociale lovgivning generelt.  

 

  System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at ASP.usercontrols_inspirationitemcontent_ascx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer)

  Bliv medlem i dag og spar

  Spar op til 6.000 kr. om året på din fagforening og a-kasse. Få gratis fagforening resten af året og altid mindst 6 måneder gratis, når du også melder dig ind i a-kassen.

  Jeg vil gerne vide mere

  Vi er klar til at hjælpe dig

  Skriv til os
  Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
  Skriv til os
  Ring til os på 7545 3577
  Vores telefoner er åbne
  Tlf. åbningstider i denne uge
  Mandag08:00 - 17:00
  Tirsdag08:00 - 17:00
  Onsdag08:00 - 17:00
  Torsdag08:00 - 17:00
  Fredag08:00 - 14:00
  Lørdaglukket
  Søndaglukket