A-kassen med dagpenge, vejledning og kontrol

A-kassen betjener konstant ca. 6.000 ledige og 1.000 efterlønsmodtagere. Herudover bistår man et antal medlemmer, der søger om andre ydelser.

Læs mere om, hvad en a-kasse er, og hvordan du vælger den bedste a-kasse.

Visitation

I Det Faglige Hus - A-kasse møder vi det enkelte medlem i det øjeblik, hvor han eller hun bliver ledig. Medlemmet tager personlig eller telefonisk kontakt og bliver vejledt i regler og muligheder. Den første kontakt fungerer som en visitation(hotline), hvor der tages stilling til den konkrete situation, som medlemmet står i. Herefter visiteres medlemmet til den afdeling og de medarbejdere, der skal foretage den videre sagsbehandling.

A-kassens teams

A-kassen er delt op i teams for Dagpenge, Selvstændige og Bibeskæftigelse, EØS-sager, Feriedagpenge, Kursus, Efterløn og Vejledning om jobsøgning.

A-kassen kontrollerer

Som statsanerkendt a-kasse har vi fuldmagt til at løse statens opgave med at kontrollere, at medlemmerne overholder lovgivningen. Det betyder, at vi har pligt til at idømme medlemmerne en sanktion, hvis de fx er selvforskyldt ledige, ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller hvis de afgiver urigtige oplysninger. Vi er meget opmærksomme på, at medlemmerne i den forbindelse bliver vejledt grundigt om deres rettigheder og ankemuligheder.

Fagforeningerne behandler klager 

A-kassens og fagforeningernes medarbejdere har kontorer under samme tag, men juridisk er der vandtætte skotter mellem a-kasse og fagforeninger. Derfor sker det også, at en faglig konsulent eller en juridisk medarbejder i fagforeningerne hjælper et medlem med at påklage en afgørelse, som a-kassen har truffet.

Bliv medlem i dag og spar

Spar op til 6.000 kr. om året på din fagforening og a-kasse. Få gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i a-kassen.

Jeg vil gerne vide mere

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7545 3577
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket