Det Faglige Hus hilser ny beskæftigelsesaftale velkommen

24. august 2018

Regeringen indgik torsdag den 23. august 2018 en aftale med Socialdemokratiet, DF, Radikale og SF, der skal forenkle reglerne inden for dagpengesystemet. Samtidig vil man forsøgsvis flytte flere opgaver og mere ansvar fra jobcentrene til a-kasserne.

Aftalen giver kommunerne større handlefrihed i forhold til aktivering af både dagpengeforsikrede og kontanthjælpsmodtagere, men der indføres samtidig øget kontrol med kommunernes jobindsats. Der kommer nye og mere enkle støtteordninger ved aktivering og virksomhedspraktik, og endelig er der en stribe forslag, der omfatter a-kasserne – herunder Det Faglige Hus – A-kasse og især vores ledige medlemmer.

"Overordnet set er Det Faglige Hus tilfreds med indholdet i den nye beskæftigelsesreform, fordi den rummer en stribe elementer, der fjerner overflødigt bureaukrati og gør tingene lidt mere smidige for såvel vores ledige medlemmer som samfundet og a-kassen," siger landsformand Johnny Nim.

Sparer tid på landevejene

”Her peger vi på forslaget om at fritage ledige for jobsøgning i op til 6 uger, før de går på efterløn eller barsel – eller kan tiltræde et nyt job. Vi går ud fra, at denne del også vil omfatte de vinterledige håndværkere, når deres arbejdsgivere dokumenterer, at de kan vende tilbage til jobbet, så snart vejret bliver bedre.”

”Endvidere slipper de ledige for et irritationsmoment at skulle logge på Jobnet mindst hver 7. dag, når deres jobsøgning i forvejen er dokumenteret via Joblog. Sidst, men ikke mindst hilser vi forslaget om videosamtaler velkommen, fordi de mange timer, som vi bruger på landevejene til og fra samtaler i jobcentrene, kan bruges bedre på vejledning og på at få ledige medlemmer i arbejde,” siger Johnny Nim.

Lav ledighed i Det Faglige Hus

Aktuelt har Det Faglige Hus færre end 6000 ledige medlemmer, og det er samme antal, som da finanskrisen toppede i 2011 og 2012. Antallet af ledige er således uændret på trods af, at organisationens medlemstal siden dengang er steget med mere end en tredjedel, fra 83.000 medlemmer til 139.000 medlemmer.

”Dette er er i sig selv et bevis på, at vi gør en god og seriøs indsats for at få vores ledige medlemmer i arbejde, hvilket også bekræftes fra officielt hold. Jeg er derfor sikker på, at vi sammenlignet med Jobcenter vil være mindst lige så dygtige til at have ansvaret for kontaktforløbet i opsigelsesperioden og de første 3 måneders ledighed.”

Medvirker gerne i forsøg

”Det er af største vigtighed, at der også medvirker en tværfaglig a-kasse i forsøgsordningen, fordi vi netop er tværfaglige og således vejleder vores ledige medlemmer til at søge meget bredt. Endvidere har man hos os mulighed for at måle på vores effektivitet ikke bare på én faggruppe, men mange faggrupper samtidig. Det Faglige Hus påtager sig gerne opgaven og medvirker i et sådant forsøg,” siger landsformand Johnny Nim.

Læs mere på bm.dk: En forenklet beskæftigelseindsats