Temadag for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

28. maj 2018

Der var stor spørgelyst og en god stemning på temadagen for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra KA-virksomheder. Formålet med dagen var at klæde deltagerne så godt på som muligt, for at de på en god måde kan være bindeled mellem deres arbejdsplads og Det Faglige Hus.

På dagen var der forskellige oplæg om, hvordan man kan få hjælp af Det Faglige Hus, hvis man får problemer i jobbet.

Om formiddagen var emnerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsskader  og hjælp til sygedagpenge  og fastholdelse på jobbet.

Efter frokost var der fokus på tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes særlige rolle og et oplæg om løn, feriepenge  og opsigelse.

Ud over faglig viden bød dagen også på god forplejning og spændende netværk med de andre deltagere.

Udtalelser fra dagen

Deltagerne gav udtryk for, at det var en rigtig god dag, hvor de fik nyttig viden med sig hjem om forskellige regler, og at det var rart at møde nogle af medarbejderne i Det Faglige Hus og høre, hvilken hjælp man kan få.

- Jeg tilmeldte mig temadagen for at blive klædt bedre på til rollen som tillidsrepræsentant. Jeg har aldrig været TR før, så det var lidt et ”must”. Jeg synes især, at det første oplæg omkring arbejdsskader var interessant, men alle emnerne har været relevante. Temadagen har vist, hvor meget man kan bruge fagforeningen til. Og så har vi jo også fået noget helt praktisk viden, fx hvornår man anmelder en arbejdsskade, altså hvor går grænsen for, hvornår noget skal anmeldes. Jeg synes også, at oplægget omkring løn, som kommer senere, lyder spændende.

Hanne Schmidt, Erhvervsskolen Vestjylland

 

- Jeg tilmeldte mig temadagen, fordi der var mange spørgsmål, jeg gerne ville have svar på. Det har været godt at få svar på alt det, man har spekuleret på et stykke tid. Fx hvordan vi står i forskellige situationer bl.a. erstatningssager. Der har været mange ting, som jeg ikke vidste, fx hvordan vi står som tillidsrepræsentanter i fagforeningen, alt det her omkring valg af tillidsrepræsentant osv. Vi har lige skiftet overenskomst fra Krifa til Det Faglige Hus, så det er rart at få belyst de her ting. Jeg synes, at det har været godt at bruge nogle timer på sådan en dag.

Lars Kolster, Anlægsgartner Lauge Bonde ApS

 

Vil du også være tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant?

Temadagen var for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter under KA overenskomsten. Kunne du også tænke dig at blive tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, så kan du læse mere om valg her

Hvis du bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du fortæller os om dit tillidshverv.