Camilla har naturen som arbejdsplads

Det Faglige Hus er en tværfaglig organisation med plads til alle faggrupper. En af de smalle grupper er naturvejlederne, og her har vi hjulpet blandt andet Camilla Staugaard med rådgivning, når hun skulle forhandle løn med sin kommunale arbejdsgiver.

Foto: Camilla Staugaard

Der er blot 400 naturvejledere i Danmark, så Camilla tilhører en af de meget små faggrupper, Hun valgte i sin tid Det Faglige Hus som organisation efter anbefaling fra en kollega, og siden har hun gjort brug af rådgivning fra fagforeningen under flere lønforhandlinger.

Vikariatet som naturvejleder på skolelandbruget i Furesø var lige mig. Jeg fik efterfølgende ”tiltusket” mig en deltidsstilling og endte til sidst i en fuldtidsstilling, da skolelandbruget i samarbejde med Furesø Kommune oprettede Haver til Maver.

Hvis jeg skal beskrive jobbet som naturvejleder, er jeg en vejviser i og for naturen og guider børn og unge i, hvordan de skal gebærde sig i uderummet. Jeg giver børnene oplevelser, faglig viden, naturforståelse og hands-on oplevelser, og jeg skaber rammer for, at det sociale kan komme i spil og blive styrket,” fortæller Camilla.

Uddannelse som naturvejleder

Hun har i november 2020 afsluttet uddannelsen som naturvejleder, der hidtil har været forbeholdt de forholdsvise få, der i forvejen havde et job som naturvejleder. Men fra maj udbydes uddannelsen også til pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere i grundskolen, undervisere på højskoler, efterskoler og produktionsskoler samt til formidlere inden for sundhed, integration, turisme, miljø og bæredygtighed. Det oplyser Naturvejledning Danmark, der har det overordnede ansvar for denne lidt specielle efteruddannelse.

Og så er det naturligvis en fordel, at man har lyst til at formidle naturoplevelser, inden man kaster sig over uddannelsen, der omfatter 4 kursusmoduler og 3 studieopgaver, og som strækker sig over 2 år.

Giver folk gode oplevelser

”Som professionsbachelor på Ernæring og Sundhed beskæftigede jeg mig også med formidling, men naturvejlederuddannelsen har givet mig flere værktøjer til at formidle på flere planer. I mit job er man udenfor det meste af tiden, og der er ingen begrænsninger for, hvad og hvordan man kan arbejde som naturvejleder. Og så får jeg lov at give folk gode oplevelser,” siger 32-årige Camilla

Læs også om kompetenceudvikling for offentlig ansatte.

Halvdelen af landets 400 naturvejledere er ansat i en kommune, så Camilla går ikke ligefrem og træder andre naturvejledere over tæerne i hverdagen. Under efteruddannelsen har hun derfor også fået et nyt, værdifuldt netværk blandt sine medstuderende, hvor alle har været gode til at dele deres ideer og arbejdsmetoder.

Klimadebat sætter fokus på naturen

De senere års klimadebat har skærpet danskernes opmærksomhed omkring naturen. Den tendens er også tydelig for Camilla:

”Jeg oplever skeptiske mennesker, der syntes, at det er lidt hysterisk med alt det miljø-fokus, men møder endnu flere, der søger information og løsningsmuligheder for, hvordan vi passer bedre på den natur, som vi har tilbage.

I og med at jeg underviser elever i, hvordan man dyrker grøntsager, giver jeg dem også et indblik i, at der er blevet lagt tid og kræfter bag alle de grøntsager, som vi køber i butikkerne. Og at man skal tænke over madspild. Dette formidler de videre derhjemme, og hvis der bare er et par enkelte, der ændrer deres tankegang og adfærd, så har jeg gjort en positiv forskel, ” siger Camilla Staugaard.

Når vi andre holder fri, nyder mange af os at komme ud i naturen. Men hvad laver en naturvejleder i fritiden?

”Så handler det også om natur. Komme ud og sove i naturen og lave bål. Men med 2 små børn og en travl hverdag kan det være svært at nå det hele. ”

Læs flere historier

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller om deres arbejde.