Hjem til Danmark efter arbejde i et EØS-land

Dine arbejds- og forsikringsperioder fra et EØS-land tæller med, når du flytter hjem til Danmark og bliver medlem af a-kassen og søger om dagpenge.

Du skal henvende dig til a-kassen og anmode om at blive medlem igen straks efter, du er kommet hjem fra det andet EØS-land eller Schweiz.

Hvis du har været medlem af en a-kasse i Danmark inden for de sidste 5 år fra det tidspunkt, du søger om at blive medlem igen, kan du overføre dine forsikrings- og arbejdsperioder.

Det kræver blot, at du søger skriftligt om det inden 8 uger efter din forsikring er ophørt i udlandet. Du får tidligst ret til dagpenge fra den dato, hvor du skriftligt har søgt om at blive optaget.

Hvis du ikke har været forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år, skal du have arbejde i et vist omfang i Danmark, før du kan overføre dine forsikringsperioder, du har haft i udlandet.

Hvis du ønsker at blive optaget som fuldtidsforsikret, er det et krav, at du har arbejdet i mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder. Det afhænger af, om du er 14-dages- eller månedslønnet.  Ønsker du at blive optaget som deltidsforsikret, skal du have arbejdet i mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder.

Den anciennitet, du optjener i det andet land ved at være forsikret og arbejde dér, kan du overføre til Danmark, hvis den udenlandske myndighed bekræfter forsikrings- og arbejdsperioderne på et dokument PDU1.

Du kan henvende dig til myndigheden, inden du tager hjem, og bede dem om at udstede et dokument PDU1. Hvis det ikke kan nås, inden du skal vende hjem, kan vi hjælpe dig med at indhente dokumentet, når du er kommet til Danmark.

Hvis ikke du har fået en PDU1 inden du kommer hjem, kan vi evt. udbetale med forbehold i op til 6 måneder.

Det kræver dog, at der er ansøgt om en PDU1 fra det andet land. Det kræver desuden, at du kan fremvise dokumentation på, at du har været forsikret i det andet land.

Du skal underskrive på tro og love, at oplysningerne er korrekte.

Du skal huske at registrere dig som arbejdssøgende i jobcentret straks efter, du er kommet hjem, da udbetalingen af dagpenge bl.a. er afhængig af dette.

Husk også at din ret til dagpenge afhænger af, at du opfylder et opholdskrav.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket