Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Opholdskrav og ret til dagpenge

Vi forklarer her om reglerne for opholdskrav, som indføres gradvist fra 1. januar 2019. Formålet med opholdskravet er at sikre, at det kun er medlemmer med lang tilknytning til det danske arbejdsmarked, der kan få dagpenge.

Bemærk, inden du læser videre, at opholdskravet er blevet afskaffet igen fra den 1. februar 2020.

Ophold i 7 ud af 12 år

Når opholdskravet er fuldt indfaset i 2021, skal du som statsborger i EU have opholdt dig i et af disse lande i 7 ud af 12 år for at få dagpenge:

Har du opholdt dig i fx USA eller Australien i 5 år eller mere, kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge.

Ophold i Storbritannien frem til den 30. marts 2019 vil som udgangspunkt tælle med som et ophold i et EU-land.

Ikke statsborger i et EØS-land eller Schweiz

Hvis du er statsborger i et land uden for EØS-området eller Schweiz, kan du ikke sidestille ophold fra hverken hjemland eller ovennævnte lande med bopæl i Danmark. Det er en følge af det danske retsforbehold.

Er du statsløs eller flygtning - eller familiemedlem til en statsløs eller flygtning - kan du dog have mulighed for at bruge dit ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til at opfylde opholdskravet. 

Bemærk, at der kan gælde særlige regler, hvis du har opholdt dig lovligt i et nordisk land.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

Skal jeg bevare mit medlemskab?

Det kan have alvorlige konsekvenser at melde sig ud af fagforening og a-kasse. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os på tlf. 7610 9302 for vejledning, før du melder dig ud. Ønsker du at melde dig ud, skal du skrive til os - det kan du gøre i MIT detfagligehus.

Det fremgår af loven, at du desværre ikke kan få tilbagebetalt dit kontingent til a-kassen, selvom opholdskravet betyder, at du i øjeblikket ikke kan få ret til dagpenge.

Hvis du er tæt på at opfylde opholdskravet, kan det være en god ide at blive i a-kassen for at undgå at miste den anciennitet, som du har optjent

Vælger du at melde dig ud af a-kassen nu, kan du med fordel melde dig ind igen mindst 1 år inden, du forventer at opfylde opholdskravet.

Vi anbefaler, at du altid fortsætter dit medlemskab i fagforeningen, når dine ansættelsesvilkår er omfattet af dansk lovgivning, så du bevarer din ret til faglig hjælp i dit job - fx ved opsigelse, bortvisning, manglende løn eller ændringer i dine ansættelsesvilkår. Medlemskab af fagforeningen koster kun 69 kr. om måneden.

Overgangsordning

Opholdskravet træder i kraft den 1. januar 2019 og virker med tilbagevirkende kraft. Der er dog en overgangsordning med et opholdskrav på 5 år i 2019, som gradvist øges til 7 år i 2021.

Gradvis overgang:

 • 2019: Du skal have opholdt dig i ovenstående lande i 5 ud af de seneste 12 år.
 • 2020: Du skal have opholdt dig i ovenstående lande i 6 ud af de seneste 12 år.
 • 2021: Du skal have opholdt dig i ovenstående lande i 7 ud af de seneste 12 år.

Hvis du fx søger om dagpenge i 2019, må du ikke have opholdt dig uden for et land i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz i mere end 7 år inden for de seneste 12 år. Hvis du har det, har du ikke ret til dagpenge.

Undtagelser hvor ophold i udlandet tæller med

Der gælder dog en række undtagelser hertil. Det vil sige, at ophold i udlandet i nogle tilfælde kan tælle med ved opgørelsen af, om du opfylder opholdskravet.

Dit ophold i udlandet tæller positivt med, hvis du har været:

 • i hyre på et dansk skib.
 • udsendt som repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
 • beskæftiget i offentlig dansk interesse, fx arbejdet for en humanitær hjælpeorganisation, der modtager dansk statsstøtte.
 • ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab (udstationering).
 • studerende, dvs. at du har opholdt dig i udlandet med henblik på erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er et krav, at du har opfyldt kravet om bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før uddannelsen blev påbegyndt.
 • forsker ved udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed. Det er et krav, at du har opfyldt kravet om bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før udlandsopholdet blev påbegyndt.

Sygedagpenge og barselsdagpenge

Opholdskravet kan også få betydning for din ret til sygedagpenge og barselsdagpenge, da retten hertil afhænger af, at du opfylder betingelserne for ret til dagpenge.

Dokumentation og dagpenge i 6 måneder

Vi kan udbetale dagpenge til dig i 6 måneder, mens vi indhenter dokumentation for dit udlandsophold i et land i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Lykkedes det ikke at skaffe den nødvendige dokumentation, kan du risikere at skulle betale dagpenge tilbage.

Opholder du dig i andre lande, kan vi først udbetale dagpenge til dig, når vi har modtaget dokumentationen.

Ægtefælle og børn

Hvis du har boet på samme adresse med din ægtefælle, og ægtefællen er omfattet af undtagelserne, kan dit ophold i udlandet i visse tilfælde tælles med ved opgørelsen af, om du opfylder opholdskravet. Det kræver dog dokumentation for, at din ægtefælle er omfattet af en af undtagelserne fx i form af en ansættelseskontrakt.  

Det samme gælder, hvis du som barn under 18 år havde bopæl ved dine forældre under udlandsopholdet.

Er du under 30 år og søger om dagpenge, er der en særregel, som betyder, at du kan opfylde opholdskravet, hvis du har opholdt dig i Danmark i mindst 7 år i perioden, hvor du var 0-18 år.

Undtagelser fra opholdskravet

Du er undtaget fra opholdskravet, hvis du:

 • er på ferie, hvis du stadig har din bopæl i Danmark. Bemærk dog, at hvis du opholder dig i udlandet i mere end 6 måneder, er du som udgangspunkt forpligtet til at registrere dig som fraflyttet i CPR-registret.
 • har gennemført integrationsgrunduddannelsen.

Har du fået udbetalt dagpenge før 1. januar 2019?

Hvis du har fået udbetalt dagpenge før den 1. januar 2019, er du tidligst omfattet af opholdskravet, hvis du skal have en ny dagpengeret. Det betyder, at du fortsat kan bruge af din 2-årige dagpengeperiode.

Er du i tvivl om, hvor meget du har tilbage af din 2-årige dagpengeperiode, kan du se det i dine dagpengetællere på Jobnet.dk.

Vil du vide mere?

Opholdskravet har været til stor debat, før det blev endelig vedtaget den 20. december 2018.

Læs mere i disse nyheder:

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.