Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Ferie for offentligt ansatte

Offentligt ansatte er omfattet af en ferieaftale. Aftalen stiller ikke offentligt ansatte ringere end ferieloven, men ferieaftalen skiller sig ud på enkelte områder.

Ansatte ved kommuner og regioner

Hvis du er månedslønnet og ansat ved kommuner eller regioner, har du ret til 6 ugers ferie. Du får dog kun ferie med løn, hvis du har optjent ret til det.

Ferien afholdes på den aktuelle beskæftigelsesgrad, uanset om din beskæftigelsesgrad er blevet reguleret i forhold til optjeningsåret.

Hvis du fx er gået fra fuldtid til deltid, så holder du alene ferie, som svarer til din deltidsstilling. Der er derfor ikke noget, som hedder feriedifference i ferieaftalen.

Særligt ferietillæg

Der udbetales et særligt ferietillæg senest den 1. maj. Det særlige ferietillæg udbetales med 1,95% af den særlige ferieberettigede løn. For nogle personalegrupper kan procenten være forhøjet.

Feriepenge i stedet for ferie med løn

Du kan, før optjeningsåret begynder den 1. januar, fortælle din arbejdsgiver, at du ønsker at få feriepenge i stedet for ferie med løn. Feriepengene beregnes i så fald som 12,45% af den ferieberettigede løn. Du vil dermed ikke få løn under ferie, ligesom du heller ikke vil få udbetalt et særligt ferietillæg, idet det er en del af feriepengene på 12,45%.

6. ferieuge

Du optjener og afholder 6. ferieuge ligesom almindelig ferie. Der er dog en række afvigelser, der fremgår herunder.

Du kan selv ønske, hvornår 6. ferieuge skal afholdes, men du skal tage hensyn til, hvordan dit arbejde skal udføres. Din arbejdsgiver har mulighed for at afvise dit ønske, hvis det gør det svært at få arbejdet udført.

Det er derfor vigtigt, at du så tidligt som muligt fortæller din arbejdsgiver, hvornår du ønsker at holde fri.

Hvis den 6. ferieuge ikke er holdt, når ferieåret udløber, får du resttimerne udbetalt, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at timerne overføres til næste ferieår, og du i den forbindelse fortæller, hvornår du ønsker timerne afholdt.

Hvis du ikke holder fri hele den 6. ferieuge, vil du få de resterende dage udbetalt forholdsmæssigt med 2,5% af den ferieberettigede løn.

Arbejdsgiver kan bestemme, at du skal holde 6. ferieuge

Din arbejdsgiver har mulighed for senest ved ferieårets start at melde generelt ud, at de af hensyn til budgettet ønsker, at medarbejderne holder den 6. ferieuge i stedet for at få den udbetalt. Hvis du ønsker den udbetalt, skal du sige det til din arbejdsgiver senest den 1. oktober i ferieåret.

Hvis du ikke holder den 6. ferieuge, og du ikke har lavet en aftale om at få den udbetalt, vil den blive overført til næste ferieår. Hvis du i den forbindelse ikke fortæller din arbejdsgiver, hvornår du ønsker den overførte ferie afholdt, vil din arbejdsgiver kunne bede dig om at holde den med 1 måneds varsel.

Timelønnede

Hvis du er ansat på timeløn, optjener du feriepenge i stedet for ferie med løn. Feriepengene beregnes som 12,95% af den ferieberettigede løn. Den 6. ferieuge beregnes med 2,5% af den ferieberettigede løn.

Ansatte i staten

Hvis du er månedslønnet og ansat ved staten har du ret til 5 ugers ferie og nogle særlige feriedage. Du får dog kun ferie med løn, hvis du har optjent ret til det.

Særligt ferietillæg

Hvis du holder ferie med løn, får derudover et særligt ferietillæg, som du får udbetalt senest den 1. maj. Dit særlige ferietillæg udbetales med 1,5% af den ferieberettigede løn. 

Særlige feriedage – ”6. ferieuge”

Som statsansat optjener du særlige feriedage, hvis du er omfattet af Cirkulære om Ferieaftalen. De optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret ligesom almindelig ferie. Når du ønsker at holde de særlige feriedage, skal du hurtigst muligt fortælle det til din arbejdsgiver.

Hvis feriedagene ikke kan passes ind med, hvordan dit arbejde skal udføres, kan din arbejdsgiver afvise dit ønske om at holde dem. Hvis der ikke er lavet en anden aftale, når ferieåret udløber, vil de resterende særlige feriedage blive afregnet forholdsmæssigt med 2,5% af den ferieberettigede løn. 

Hvis du ikke senest den 1. januar har fortalt din arbejdsgiver, hvornår du ønsker at holde dine særlige feriedage, har din arbejdsgiver ret til at planlægge det for dig med 1 måneds varsel.

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 18:00.