Godtgørelse for varigt mén

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt din arbejdsskade, vurderer man hvilken erstatning, du har ret til.

Der bliver udbetalt godtgørelse for varigt mén, hvis dine daglige gener/ulemper som følge af arbejdsskaden mindst svarer til 5 procent.

Vi vil selvfølgelig gerne være med til at sikre, at du får den godtgørelse, du har krav på.

Følgerne af arbejdsskaden skal være varige. Det betyder, at der kan gå fra mellem 3 til 12 måneder, måske mere, efter skaden, før man kan udtale sig om de varige følger.

Størrelsen af det varige mén bliver fastsat ud fra de lægelige oplysninger, der ligger på sagen. Det kan være journaler fra sygehuse, funktionsattester fra egen læge, speciallægeerklæringer o.lign.

Godtgørelse for det varige mén kan blive nedsat, hvis du inden arbejdsskaden havde en forud bestående sygdom. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ansat lægekonsulenter, der udtaler sig om de lægelige oplysninger.

Det varige mén bliver som hovedregel fastsat ud fra en mén-tabel.

Mén-tabellen er opdelt i afsnit:

  • A - Hoved
  • B - Hvirvelsøjle og bækken
  • C - Brystkasse
  • D - Ekstremiteter (arme og ben)
  • E - Lunge- og hjertekarsygdomme og perifere karskader
  • F - Indre organer
  • G - Hudsygdomme
  • H - Vansir
  • I - Kræftsygdomme
  • J - Psykiske skader efter vold eller chok

Har du fx følger efter brud på dit håndled, kan du i afsnit D se, hvilken procent de forskellige daglige gener/ulemper svarer til.

Mén-tabellen er vejledende. Der vil også være situationer, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviger fra tabellen. Det er ikke alle gener, der fremgår af tabellen. I disse situationer bliver det varige mén fastsat ud fra et skøn.

Midlertidig afgørelse om mén

Er der tale om alvorlige skader, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om mén.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer senere afgørelse om det endelige varige mén.

Beregn godtgørelse af det varige mén

Ønsker du selv at beregne, hvor meget du får udbetalt i godtgørelse for dit varige mén, kan du finde ménberegneren er.

Godtgørelsen bliver nedsat med 1% for hvert år efter det fyldte 40. år, da skaden skete. Var du fyldt 60 år, da skaden skete, bliver godtgørelsen nedsat med yderligere 1% for hvert år.

Godtgørelsen er skattefri

Du skal ikke betale skat af godtgørelsen for det varige mén.

Læs mere om få hjælp til din arbejdsskade.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket