Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Forhindret i at holde ferie

Du kan få udbetalt dine feriepenge optjent ved en arbejdsgiver uden at holde ferien, hvis du i løbet af ferieåret bliver forhindret i at holde din ferie på grund af en af disse feriehindringer:

 • Sygdom
 • Barsel- eller adoptionsorlov
 • Udlandsophold, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • Selvstændig virksomhed
 • Tillidshverv som fx borgmester eller minister
 • Fængselsophold eller anden tvangsanbringelse
 • Deltagelse i lovlig arbejdskonflikt
 • Aftjening af værnepligt
 • Tvist om dine feriepenge - forudsat at kravet er rejst
 • Orlov til pasning af en nærtstående syg eller døende
 • Du er blevet hjemmegående

Listen over lovlige feriehindringer er udtømmende. Du kan derfor ikke få udbetalt dine feriepenge, hvis fx stort arbejdspres er årsag til, at du ikke har holdt din ferie.

Hvis du er lovligt forhindret i at holde ferie helt frem til den 30. september, kan du fra den 1. oktober få udbetalt hovedferien (op til 3 uger).

Er du forhindret helt frem til den 30. april, kan du fra den 1. maj få udbetalt hele ferien (op til 5 uger).

Du skal søge om at få feriepengene udbetalt via FeriepengeinfoBorger.dk. Modtager du offentlig ydelse, skal du være opmærksom på, at der måske vil ske modregning i din ydelse, hvis du får udbetalt feriepenge uden at afholde ferien.

Syg før ferien

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, og den slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Bliver du syg før ferien starter, skal du straks kontakte din arbejdsgiver og sygemelde dig på sædvanlig vis.

Du har derefter ikke pligt til at holde ferie.

Du skal i stedet holde din arbejdsgiver orienteret om forløbet af din sygdom. Bliver du rask inden udløbet af ferieperioden, skal du meddele din arbejdsgiver, om du kommer tilbage på arbejde, eller om du vælger at holde resten af ferien. Eventuelt forlænget med det antal feriedage, du har været syg.

Det antal feriedage, du ikke får afholdt, fordi du blev syg før ferien, kan du holde på et senere tidspunkt.

Syg under ferien

Bliver du syg i løbet af din ferie, gælder der særlige regler om erstatningsferie.

Har du optjent 25 dages ferie, får du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i løbet af et ferieår.

For at få ret til erstatningsferie, skal du:

 • sygemelde dig til din arbejdsgiver på første sygedag.
 • selv skaffe og betale for lægelig dokumentation.
 • være syg på mere end 5 feriedage i løbet af ferieåret.

Har du optjent mindre end 25 dages ferie, får du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferie.

Kan du på grund af fortsat sygdom ikke nå at holde erstatningsferien i ferieåret, overføres den til næste ferieår.

Saldoen af optjente sygedage under ferie bliver nulstillet, når et nyt ferieår begynder. Har du haft mindre end 5 sygedage under ferie i perioden fra 1. maj til 30. april, har du derfor ikke ret til erstatningsferie.

Bemærk:
Holder du ferie uden for et EØS-land, har du ikke krav på sygedagpenge. Husk derfor at overveje økonomien, inden du gør brug af reglerne om erstatningsferie.

Relevante love

Ferieloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Ring til os på tlf. 7610 9304 inden kl. 18:00. Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Du kan også sende dit spørgsmål til os ved at udfylde formularen nedenfor, så sørger vi for, at du får et svar samme dag, hvis du skriver i åbningstiden. Ellers svarer vi dig hurtigst muligt, når vi åbner igen.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter