Øget fokus på sikkerhed med vejgods

Der blev i løbet af 2018 registreret 250 alvorlige ulykker, heraf 7 arbejdsulykker med dødsfald inden for transport af vejgods. Det skal der gøres noget ved, slår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fast.

1. maj 2019

Han har i sin embedsperiode haft blikket rettet mod nye indsatser for at øge arbejdsmiljøet og forbedre sikkerheden på de danske arbejdspladser. Ministeren er selv landmand og dermed beskæftiget inden for en af de mest udsatte brancher.

250 alvorlige arbejdsulykker

Der er allerede gennemført særlige indsatser for både netop landbruget samt bygge- og anlægsbranchen, som også døjer med alt for mange ulykker, og nu er det vejgodstransportbranchen, som har ministerens bevågenhed.

Branchen var sidste år ramt af 250 alvorlige arbejdsulykker, heraf 7 med dødelig udgang, og det tal er alt, alt for højt, slår ministeren fast. Han har derfor iværksat en øget indsats, hvor flere tilsyn fra Arbejdstilsynet, videndeling og mere åbenhed omkring sikkerhed skal føre til færre ulykker i år.

Konkret skal der fortages flere tilsyn alle de steder, hvor der flyttes gods, fx butiksgader, industrikvarterer samt på terminaler, byggepladser og havne. Under disse tilsyn vil der være fokus på arbejde i højden, akutte overbelastninger og medarbejdernes risiko for at blive ramt af nedfaldne genstande.

Derudover er der aftalt en stribe møder mellem Arbejdstilsynet og branchefolk for at få analyseret årsagen til de mange ulykker og sætte ind med konkrete forebyggelsestiltag.

Læs også Arbejdstilsynets vejledning.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket