Corona får nu betydning for beskæftigelsesindsatsen

17. december 2020

Alle kommuner er nu lukket ned pga. corona-situationen. Dele af beskæftigelsesindsatsen er derfor suspenderet fra og med den 20. december 2020, men du skal fx stadig søge job som normalt.

Alle kommuner er i øjeblikket underlagt en række skærpede retningslinjer og restriktioner pga. corona-situationen, og det får nu betydning for dele af beskæftigelsesindsatsen.

Hvis du er ledig, skal du derfor fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge job hver uge med de begrænsninger i jobsøgningen, der måtte være. Du skal også stadig til samtaler hos a-kassen og jobcentret, men de holdes telefonisk eller digitalt, så vidt det er muligt. Hvorvidt du skal overtage formidlet arbejde med behov for fysisk fremmøde vil afhænge af en konkret vurdering.

Virksomhedspraktik og løntilskudsjob

Der vil ikke blive iværksat nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob frem til og med den 31. januar 2021.

Hvis du allerede nu deltager i virksomhedspraktik eller er i job med løntilskud, kan du fortsætte med det, hvis du ønsker det. Hvis du ønsker at ophøre, vil det ikke få konsekvenser for dine dagpenge.

Kurser og opkvalificering

Tilbud fra jobcentret om vejledning og opkvalificering kan oprettes og videreføres, hvis det kan foregå digitalt. Forløb hos private udbydere, som tilbyder vejledning og opkvalificering videreføres eller oprettes ikke, med mindre det kan foregå digitalt.

Er der kurser, der er åbne for fysisk fremmøde, vil det dog være muligt at give et sådant kursus, hvis en arbejdsgiver erklærer, at du bliver ansat på almindelige vilkår efter kurset.

Problemer med børnepasning

Du kan få dagpenge, selvom du ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, hvis det skyldes, at du ikke har pasningsmulighed til et eller flere børn.

Dette gælder også for manglende pasningsmulighed til et skolebarn, som er blevet sendt hjem pga. de nye skærpede tiltag, hvis det er nødvendigt for dig at være hjemme med barnet. Vi vil som a-kasse vurdere, hvorvidt det er nødvendigt ud fra barnets alder, antal timer du skal være væk fra huset, tid på døgnet og eventuelle særlige behov ved barnet m.m.

Risikogruppe

Er du i risikogruppen for at blive alvorlig syg af COVID-19, har vi og jobcenteret mulighed for at tage særligt hensyn til det i forhold til de krav, du skal opfylde.