Ny aftale om 2 måneders ekstra dagpenge

17. december 2020

I perioden 01.01.21-28.02.21 gælder der særlige regler for dit forbrug af dagpenge og G-dage pga. corona.

Bemærk: Lovforslaget er vedtaget den 19. januar 2021. Læs mere her.

Der er netop indgået en ny politisk aftale om, at der i perioden 01.01.21-28.02.21 skal gælde særlige regler for dit forbrug af dagpenge og G-dage pga. coronasituationen. Der lægges i aftalen op til, at du i perioden ikke forbruger af din 2-årige dagpengeperiode ligesom i foråret.

Aftalen betyder også, at du ikke vil få G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordelinger, der er etableret efter den gamle ordning. Din arbejdsgiver vil altså ikke have pligt til at betale G-dage, men du vil i stedet få dagpenge. Hvis du er på den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, så skal din arbejdsgiver fortsat betale godtgørelse svarende til G-dage.

Du kan stadig forlænge din dagpengeperiode

Der er desuden lagt op til, at pausen i dit forbrug af dagpenge ikke vil have betydning i forhold til de 2 måneders ekstra forlængelse, som du har mulighed for at få, hvis din dagpengeret udløber. Du vil altså ikke miste retten til de 2 måneders forlængelse af dine dagpenge.

Lovforslaget er endnu ikke endeligt vedtaget i Folketinget, men vi vil løbende opdatere hjemmesiden, hvor du kan holde dig orienteret.

Bemærk: Lovforslaget er vedtaget den 19. januar 2021. Læs mere her.

Mere info om corona

Læs også svarene på mange af de spørgsmål, vi får om arbejde eller ledighed og corona/COVID-19.